02.10.Z

Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

Podklasa ta obejmuje: urządzanie lasu, zagospodarowanie lasu, utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych, ochronę lasów i dróg leśnych, włączając ochronę przeciwpożarową, łącznie z gaszeniem pożarów w lasach, działalność szkółek leśnych, przystosowywanie, utrzymanie i wykorzystanie zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Działania te mogą być wykonywane w lasach naturalnych lub zasadzonych. Podklasa ta nie obejmuje: uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 01.29.Z, szkółkarstwa innego niż leśne, sklasyfikowanego w 01.30.Z, pozyskiwania drewna, sklasyfikowanego w 02.20.Z, pozyskiwania grzybów i innych dziko rosnących produktów leśnych, sklasyfikowanego w 02.30.Z, ochrony lasu, włączając ochronę przed pożarami (łącznie z gaszeniem pożarów w lasach) wykonywanej na zlecenie, sklasyfikowanej w 02.40.Z, produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 16.10.Z.

Kody pkd Kody PKD | PKD | PKD 2007 | Polska Klasyfikacja Działalności | Klasyfikacja Działalności