02.40.Z

Działalność usługowa związana z leśnictwem

Podklasa ta obejmuje: działalność usługową związaną z leśnictwem, wykonywaną na zlecenie, w zakresie: urządzania lasu, włączając inwentaryzacje leśne, oceny i aktualizacje stanu lasów, zagospodarowania lasu, ochrony lasu, włącznie z ochroną przed pożarami (łącznie z gaszeniem pożarów w lasach) oraz zwalczaniem szkodników leśnych, doradztwa związanego z zarządzaniem lasem, przystosowywania, utrzymania i wykorzystania zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu, działalność usługową związaną z pozyskiwaniem drewna, wykonywaną na zlecenie, włączając zrywkę, podwóz i transport drewna na terenie lasu, działalność usługową związaną z pozyskiwaniem pozostałych dziko rosnących produktów leśnych wykonywaną na zlecenie, wynajem maszyn i urządzeń leśnych z obsługą, pozostałą działalność usługową związaną z leśnictwem. Podklasa ta nie obejmuje: drenowania terenów leśnych, sklasyfikowanego w 43.12.Z, oczyszczania placów budowy, sklasyfikowanego w 43.12.Z, wynajmu maszyn i urządzeń leśnych, sklasyfikowanego w 77.31.Z.

Kody pkd Kody PKD | PKD | PKD 2007 | Polska Klasyfikacja Działalności | Klasyfikacja Działalności