10.51.Z

Przetwórstwo mleka i wyrób serów

Podklasa ta obejmuje: produkcję świeżego płynnego mleka, mleka sterylizowanego (włączając mleko pasteryzowane lub poddane działaniu bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT)) oraz mleka homogenizowanego, produkcję napojów bezalkoholowych na bazie mleka, produkcję śmietany ze świeżego mleka: sterylizowanej (włączając śmietanę pasteryzowaną lub poddaną działaniu bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT)), homogenizowanej, produkcję mleka odwodnionego lub zagęszczonego, słodzonego lub niesłodzonego, produkcję mleka lub śmietany w postaci stałej, produkcję masła, produkcję jogurtu i kefiru, produkcję serów i twarogów, produkcję serwatki, produkcję kazeiny i laktozy. Podklasa ta nie obejmuje: produkcji surowego mleka krowiego i bawolego, sklasyfikowanej w 01.41.Z, produkcji surowego mleka owiec i kóz, sklasyfikowanej w 01.45.Z, , produkcji substytutów mleka i sera nie opartych na mleku, sklasyfikowanej w 10.89.Z.

Kody pkd Kody PKD | PKD | PKD 2007 | Polska Klasyfikacja Działalności | Klasyfikacja Działalności