85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

Podklasa ta obejmuje kursy i zajęcia w zakresie sztuki, teatru oraz muzyki. Jednostki prowadzące ten rodzaj nauczania mogą być nazywane "szkołami", "studiami", "klasami"itp. Zapewniają one formalnie zorganizowane zajęcia związane z hobby, rekreacją lub rozwojem własnym. Nie prowadzą one do uzyskania dyplomu zawodowego, licencjata czy stopnia naukowego. Podklasa ta obejmuje: naukę gry na instrumentach muzycznych i inne zajęcia muzyczne, zajęcia z dziedziny sztuki, kursy tańca, szkoły teatralne, z wyłączeniem akademickich, szkoły sztuk pięknych, z wyłączeniem akademickich, szkoły sztuk widowiskowych, z wyłączeniem akademickich, kursy fotograficzne, z wyłączeniem fotografii profesjonalnej. Podklasa ta nie obejmuje: szkół artystycznych nie dających uprawnień zawodowych, sklasyfikowanych w 85.20.Z, szkół plastycznych, sztuk pięknych oraz sztuk widowiskowych zaliczanych do szkół artystycznych dających uprawnia zawodowe, sklasyfikowanych w 85.32.A i 85.41.Z, szkół fotograficznych, sklasyfikowanych w 85.32.A, szkół wyższych artystycznych, sklasyfikowanych w 85.42.B.

Kody pkd Kody PKD | PKD | PKD 2007 | Polska Klasyfikacja Działalności | Klasyfikacja Działalności