86.90.C

Praktyka pielęgniarek i położnych

Podklasa ta obejmuje: indywidualną praktykę pielęgniarek i położnych, włącznie z indywidualną praktyką specjalistyczną, grupową praktykę pielęgniarek i położnych Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie (ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy), specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta. Działalność ta nie obejmuje leczenia medycznego. Podklasa ta nie obejmuje: pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską, sklasyfikowanej w 87.10.Z, działalności domów pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską, sklasyfikowanej w 87.30.Z.

Kody pkd Kody PKD | PKD | PKD 2007 | Polska Klasyfikacja Działalności | Klasyfikacja Działalności