SEKCJA N

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA

Sekcja ta obejmuje wiele rodzajów działalności wspomagających działalność gospodarczą, ale niewymagających specjalistycznej wiedzy.

Kody pkd Kody PKD | PKD | PKD 2007 | Polska Klasyfikacja Działalności | Klasyfikacja Działalności